Istnieje i istniała od pokoleń międzynarodowa sieć anglofilów, działająca do pewnego stopnia w taki sposób, jaki radykalna prawica przypisuje komunistom. W rzeczywistości ta sieć, którą możemy określić jako Grupę Okrągłego Stołu, nie ma oporów przed współpracą z komunistami czy jakimikolwiek innymi grupami – i często to robi. Znam działalność tej sieci, ponieważ studiowałem ją przez dwadzieścia lat, a przez dwa lata, na początku lat sześćdziesiątych, pozwolono mi zbadać jej dokumenty i tajne zapisy. […] Grupa ta chce pozostać nieznana, ja zaś uważam, że jej rola w historii jest wystarczająco znacząca, aby ją poznać. — Carroll Quigley Sekretna władza. Anglosaskie elity rządzące od Rhodesa do Clivedena Książkę można zakupić w przedsprzedaży: https://www.wydawnictwowektory.pl/pl/…